avís legal

 

 1. Informació legal y acceptació

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa. El present portal d’internet es posa al servei dels usuaris per part de l’entitat, amb les següents dades identificatives:

Denominació Social:

Camping Ampolla Arenal, S.L

C.I.F.:

B55567952

Domicili Social:

Passeig de l´Arenal, nº 30 43895 L´Ampolla Tarragona

Telèfon

977460535

Email:

reservas@campingampolla.es

Dades registrals:

Registro Mercantil de Tarragona T 2677 , F 135, S 8, H T 43937, I/A 1 (11.04.12

 

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús d’aquest lloc web, d’ara endavant “el lloc web”. L’ús del lloc web implica l’acceptació expressa i plena d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari hi accedeixi, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets del lloc web.

L’accés a la pàgina web és gratuït llevat de l’aspecte relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. Determinats serveis són exclusius per als nostres clients i el seu accés es troba restringit.

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (d’ara endavant, l'”Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Portal té una durada limitada en el moment en què l’Usuari es trobi connectat al Portal o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cada una de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden sofrir modificacions.

Alguns serveis del Portal accessibles pels usuaris d’Internet o exclusius per als clients de Camping Ampolla Arenal, S.L, poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, si s’escau, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l’Usuari abans d’iniciar la prestació del servei corresponent.

 

 1. Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i els continguts que alberga es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Camping Ampolla Arenal, S.L és titular o llicenciatari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts en el mateix. Per això, queda expressament prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Tèrmes i Condicions.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Camping Ampolla Arenal, S.L, ja sigui per propietat industrial o intel·lectual, sense que pugui entendre’s que l’accés al Portal atorgui cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de Camping Ampolla Arenal, S.L són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Només apareixen en el web de Camping Ampolla Arenal, S.L amb fins de promoció i recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

 

 1. Condicions d’ús del portal

3.1 General

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L’Usuari respondrà davant Camping Ampolla Arenal, S.L o davant tercers, de qualsevol dany i perjudici que pugui causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús del Portal amb finalitats lesives de béns o interessos de Camping Ampolla Arenal, S.L o de tercers o que de qualsevol altra manera sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i demés equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) de Camping Ampolla Arenal, S.L o de tercers.

3.2 Continguts

L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les demés condicions, reglaments i instruccions que, si s’escau, puguin ser d’aplicació de conformitat amb el que disposa la clàusula 1.

Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari, d’acord amb la legislació vigent, haurà d’abstenir-se de:

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts llevat dels casos autoritzats per la llei o expressament consentits per Camping Ampolla Arenal, S.L o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació en el seu cas.
 • Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a programari o bases de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.
 • Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants del Portal, així com de les bases de dades que Camping Ampolla Arenal, S.L posi a disposició dels Usuaris.

3.3 Introducció d’enllaços al Portal

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web al Portal haurà de complir amb les condicions que s’enumeren a continuació, sense que el desconeixement d’aquestes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

 • L’enllaç només vincularà amb la pàgina principal del Portal, però no podrà reproduir-la de cap manera (enllaços en línia, còpia de textos, gràfics, etc.).
 • Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el Portal o permetin la visualització dels Continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les del Portal i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Portal de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o Continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de Camping Ampolla Arenal, S.L o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.
 • No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre Camping Ampolla Arenal, S.L, els seus socis, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.
 • En cap cas, s’expressarà a la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que Camping Ampolla Arenal, S.L ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que, d’una altra manera, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.
 • Està prohibida l’utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de Camping Ampolla Arenal, S.L dins de la pàgina del remitent, llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per Camping Ampolla Arenal, S.L i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb el Portal en la forma establerta en aquesta clàusula.
 • La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i les bones costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (II) indueixin o puguin induir a l’Usuari la falsa concepció que Camping Ampolla Arenal, S.L subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resultin inadequats o no pertinents amb l’activitat de Camping Ampolla Arenal, S.L en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.
 1. Exclusió de responsabilitat

4.1 De la Informació

Camping Ampolla Arenal, S.L no assumirà cap responsabilitat per les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal ni pels danys i perjudicis causats a l’Usuari o a tercers com a resultat d’accions basades únicament en la informació obtinguda al Portal.

4.2 De la qualitat del servei

L’accés al Portal no implica l’obligació per part de Camping Ampolla Arenal, S.L de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic perjudicial.                                                                                                               

Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials.

Camping Ampolla Arenal, S.L no assumeix responsabilitat pels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

4.3 De la disponibilitat del Servei

L’accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, incloent el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, la qualitat, la continuïtat i el funcionament dels quals no corresponen a Camping Ampolla Arenal, S.L. Per tant, els serveis proporcionats a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, tant prèviament com simultàniament a la prestació del servei del Portal.

Camping Ampolla Arenal, S.L no assumeix responsabilitat pels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que tinguin com a causa falles o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que provoquin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter prèvi.

4.4 Dels continguts i serveis enllaçats a través del Portal

El servei d’accés al Portal inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, ‘Llocs Enllaçats’). En aquests casos, Camping Ampolla Arenal, S.L actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, del 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho a Camping Ampolla Arenal, S.L d’acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar l’enllaç corresponent.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Camping Ampolla Arenal, S.L amb les manifestacions, continguts o serveis subministrats.

Camping Ampolla Arenal, S.L no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per cap altre dany que no sigui directament imputable a Camping Ampolla Arenal, S.L.

 

 1. Protecció de dades.

Pot consultar la nostra política de Protecció de Dades per conèixer l’ús que fem de les seves dades personals.

 

 1. Comunicació d’activitats de caràcter il·lícit i inadequat

En cas que l’Usuari o qualsevol altre usuari d’Internet tingui coneixement que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines amb continguts o serveis il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral, podrà posar-se en contacte amb Camping Ampolla Arenal, S.L indicant els següents extrems:

 1. Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic.
 2. Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc Enllaçat.
 3. En el cas de violació de drets, com ara propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit, quan sigui una persona diferent del comunicant.
 4. A més, caldrà aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar en nom del titular, quan sigui una persona diferent del comunicant.
 5. Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.

La recepció per part de Camping Ampolla Arenal, S.L de la comunicació prevista en aquesta clàusula no implicarà, segons el que disposa la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts assenyalats pel comunicant.

A més, caldrà aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar en nom del titular, quan sigui una persona diferent del comunicant.

 1. Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions realitzades per les parts seran vàlides de conformitat amb els mitjans admessos en Dret. Les que es refereixen al present Portal es consideraran eficaces, per a tots els efectes, si es realitzen a través del mateix Portal.

 

 1. Modificacions

Camping Ampolla Arenal, S.L es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats.

D’altra banda, els presents termes i condicions podran canviar en qualsevol moment. Les modificacions entraran en vigor des del moment de la seva publicació.

 1. Xarxes Socials

Camping Ampolla Arenal, S.L està present en diverses xarxes socials i plataformes, per tant, quan s’accedeix a qualsevol d’aquestes o altres xarxes, cal tenir en compte que les condicions d’ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, en les quals, Camping Ampolla Arenal, S.L no intervé.

 

 1. Legislació

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Sempre que la Llei aplicable ho permeti, es designa com a fuero per dirimir possibles disputes els jutjats de Tarragona, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fuero que pogués correspondre.

Resolució de litigis en línia conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.